Atsakomybės apribojimas

Bendras


FunnyGames.lt yra interneto svetainė, sukurta specialiai vaikams. Kiekvieną savaitę darbuotojai papildo FunnyGames.lt svetainę naujais žaidimais. Čia turimi omenyje žaidimai internete. Tai reiškia, kad visus žaidimus galima žaisti tiesiai svetainėje ir jų nereikia instaliuoti kompiuteryje.

Mes manome, kad labai svarbu yra mūsų pasiūlomų žaidimų kokybė. Todėl, prieš papildant mūsų svetainę naujais žaidimais, mes juos rūpestingai tikriname.

Privatumo patvirtinimas


Internetas suteikia labai daug galimybių. Internete gali kontaktuoti su žmonėmis iš viso pasaulio, iš visur užsisakyti paslaugas ir produktus ir gauti informaciją, kuri yra sudaryta pagal tavo pageidavimą. FunnyGames.lt svetainė taip pat siūlo paslaugas asmeniškai. Šių paslaugų suteikimui kartais mums reikia informacijos apie tave, kaip apie vartotoją. Žemiau išdėstytas taisykles mes susidarėme patys sau, norėdami tau parodyti, kad su turima informacija elgsimės rūpestingai. Tu gali visada mums nurodyti laikytis tų taisyklių.
 • Jeigu FunnyGames.lt surenka tavo duomenis, tu būni apie tai informuojamas; taip pat tu turi galimybę nurodyti, kad tavo duomenys nebūtų išlaikomi;tačiau tai gali reikšti, kad kai kurių paslaugų negalėsi gauti.
 • Jei apie tave surinkti duomenys yra neteisingi, FunnyGames.lt juos sunaikins. Tu gali dėl to parašyti prašymą FunnyGames.lt.
 • Registruoti duomenys be tavo leidimo nėra matomi tretiesiems asmenims, taip pat be tavo sutikimo nėra perduodami tretiesiems asmenims.
 • Besiskelbiantys FunnyGames.lt svetainėje arba FunnyGames.lt partneriai gali pritaikyti 'cookies' savo skelbimų kokybei pagerinti. To dėka jie gali žinoti, kuriose svetainėse, kurias jie reklamuoja, tu lankeisi. .
 • Parsisiuntimas iš šios svetainės yra parsisiunčiančiojo rizika, žala, atsiradusi dėl naudojimo, parsisiuntimo, įvedimo ar/ir instaliavimo negali būti perkeliama mums.
 • FunnyGames.lt laikosi teisės pritaikyti šį privatumo patvirtinimą, kiekvienas pakeitimas ar pataisymas bus paskelbtas šiame puslapyje.

Žaidimų autorinės teisės


Tam, kad iki minimumo sumažinti mūsų svetainėje naudojamų žaidimų autorinių teisių pažeidimo riziką, ėmėmės visos eilės priemonių. Šiame puslapyje norime mūsų vartotojus ir kiekvieną, kuriam tai yra svarbu, apie tai informuoti.
 • Prieš naudojant tam tikrą kiekį žaidimų, mes paprašėme ir gavome tam leidimą iš mums žinomų autorinių teisių turėtojų.
 • Žymų žaidimų kiekį galima be jokių išankstinių sąlygų naudoti interneto svetainėse, apie kai kurių autorinių teisių savininkus negalėjome rasti informacijos arba dėl visuotinio naudojimo internete šios informacijos (jau) negalima surasti.
 • Kai kurie žaidimai gali būti naudojami tik laikantis tam tikrų sąlygų, turint omenyje tam tikrą kiekį išankstinių sąlygų. Šias išankstines sąlygas, kiek mes patys galime spręsti, FunnyGames vykdo.
 • Mes, jei tai įmanoma, nekeičiame pradinių žaidimų kodų. Nurodymai, pavyzdžiui, kredito turėtojų, prekinio ženklo, arba nukreipimai į kitas interneto svetaines, lieka nekeičiami.
 • Kai kuriuose žaidimuose naudojama taip vadinama gilaus susiejimo technika. Tokiu atveju nurodome interneto adresą, kur yra originalus žaidimas ir žaidimo kodas (Java, Flash ar Shockwave) nėra kopijuojamas FunnyGames.lt svetainės serveryje. Mes žinome, kad gilaus susiejimo faktas yra diskusijų objektas ir mums nėra žinoma informacija, kad tai būtų draudžiama. Mūsų įsitikinimą savo teisumu patvirtina faktas, kad ši technika yra naudojama daugelio kitų interneto svetainių.

Teisės įstatymai, liečiantys interneto vystymąsi ir pritaikymą yra vis dar kuriami, dėl ko leidžiama ar ne ne visada yra aišku ir visada lieka vietos nuosavai interpretacijai. Taigi gali atsitikti, kad, nežiūrint į mūsų rūpestingumą ir teisėtus ketinimus, kuris nors autorinių teisių turėtojas/a gali nuspręsti, kad jo/s teisės yra kaip nors pažeistos. Tokiu atveju prašome susisiekti su mumis. Tą galima padaryti, paliekant žinutę kontakto formuliare.

Jei jūsų pretenzijos yra pamatuotos ir pagrįstos, minimas žaidimas bus kaip galima greičiau panaikintas iš FunnyGames.lt. Mūsų patyrimas parodė, kad toks požiūris yra teisingas.