back to home dude

Bazooka Trooper

Bazooka Trooper

apie Bazooka Trooper

Pavojingiausi pasaulio nusikaltėliai paspruko iš kalėjimo. Pasivyk juos ir nusitaikyk iš granatsvaidžio, kuris šaudo atsitrenkdamas nuo sienų. Sustabdyk visus blogiečius!