back to home dude

Man of Steel: Hero's Flight

Man of Steel: Hero's Flight

apie Man of Steel: Hero's Flight

Tu esi superdidvyris ir skrendi per miestą ieškodamas neramumų ir blogio. Atidžiai žiūrėk, kur skrendi, nes šis judrus miestas pilnas pavojų. Venk visų pastatų ir tiltų, ir pasirūpink, kad niekur neatsitrenktum. Ar pasiseks tau susirinkti kuo daugiau spalvotų energijos šaltinių?