back to home dude

Schoolbus Wash

Schoolbus Wash

apie Schoolbus Wash

Šis autobusas, berods, yra važiavęs per purvynus ir blogu oru, tik pažiūrėk, koks jis purvinas. Gal norėtum jį nuplauti? Pasirūpink, kad jis vėl blizgėtų. Tada gali jį papuošti pagal savo skonį. Nudažyk autobusą, uždėk kietus diskus ir paruošk jį naujai kelionei.