back to home dude

Voro pasjansas

Voro pasjansas

apie Voro pasjansas

Sudėliok kortas vieną ant kitos teisinga tvarka ir teisingomis spalvomis. Kaladė turi prasidėti karaliumi ir baigtis tūzu. Paspaudus kaladę, atsivers visa eilė naujų kortų! Jei nebeturi kitokios galimybės, gali dėti kortą ant kitos spalvos, tačiau eilės tvarka turi likti tokia pati.