back to home dude

Rich Mine 2

Rich Mine 2

apie Rich Mine 2

Padėk ponui Nykštukui surinkti visus deimantus! Panaudok žirkles ir perkirpk virves, taip, kad brangenybė nuriedėtų į maišą. Atlaisvink kelią nuo kliūčių ir pasistenk surinkti visas monetas!