back to home dude

Stick War

Stick War

apie Stick War

Kilk į kovą su priešais ir atsatyk taiką karalystėj. Investuodamas tiek į ekonomiką, tiek ir į kareivius, nugalėk burtininkus, kovotojus kardais ir lankininkus!