back to home dude

Bokšto statymas

Bokšto statymas

apie Bokšto statymas

Pastatyk savo nuosavą stabilų bokštą ir jo pagalba nugalėk vikingus. Tą gali padaryti,teisinga tvarka sudėdamas skaičius .