back to home dude

Rabbit Sniper 1

Rabbit Sniper 1

apie Rabbit Sniper 1

Šie triušiai yra puikūs šauliai. Pabandyk nušauti priešą su kiek galima mažiau kulkų. būk atsargus, kulkos rikošetuoja.